Algemeen 2017

 

De reactie van de direct omwonenden van project Laan van Niftarlake 40 – 42  op de brief van PKN van 26 juli 2017. lees verder  informatie-pkn-tienhoven-07-2017                                      Het BTOM bestuur heeft n.a.v de ontwikkelingen in overleg met de PKN en de vertegenwoordiging van de direct omwonenden afgesproken een faciliterende rol te vervullen om in september gezamenlijk overleg te hebben om te zien of de nieuwe ontwikkeling met het recente bod van de Fam. Scholten haalbaar kan zijn en een gezamenlijk plan van aanpak gerealiseerd kan worden.  lees verder reactie-pkn-tienhoven   Wij houden u op de hoogte! BTOM bestuur

Laatste informatie ontwerp wijzigingsplan Laan van Niftarlake 40-42, lees verder,          brief aan de gemeente brief-aan-gemeente-ln-van-n-40-42 , Dorpsvisie dorpsvisie-def, brief vooroverleg brief-vooroverleg-laan-van-niftarlake-40-42.

Maximumsnelheid Marsseveense Vaart naar 60 km/uur, de gemeente gaat de maximumsnelheid op de Maarsseveense Vaart, op het stuk buiten de bebouwde kom, verlagen naar van 80 naar 60 km/uur. lees verder gemeente informatie link

Streekmuseum Vredegoed. Mocht iemand vrijwilliger willen worden bij het Streekmuseum, geef u op.! Wij zoeken mensen om te helpen met de groep 5 kinderen, of een groepenboeker, bestuursleden, rondleiders, gastontvangers, kortom genoeg mogelijkheden ook al heeft u maar een paar uurtjes …., wij zijn een gezellige groep vrijwilligers die cultuur-, natuur- en boerderijbeleving onder de aandacht van een grote groep mensen wil brengen.                        Voor informatie mail naar r.vanalphen@vredegoed.nl.”

Online nieuwsbrief van gemeente Stichtse Vecht. Elke nieuwsbrief bevat standaard een verwijzing naar de bekendmakingen, een overzicht met besluiten van het college van B&W en vacatures. nieuwsbrief via www.stichtsevecht.nl/nieuwsbrief.

Informatie over grondwaterstand gegevens van de buizen bij de woningen, lees verder  Grondwaterstand gegevens  

Yoga lessen in Tienhoven, bent u geïnteresseerd in yoga lessen en wilt u weten welke voordelen dit kan hebben voor lichaam en geest, lees verder yoga-lessen-in-tienhoven

BTOM uitslag enquete 2017, lees verder evaluatie-btom-uitslagen

Concerten in Tienhoven,  informatie over het nieuwe seizoen 2017/2018. lees verder concerten-tienhoven-2017

JUBILEUMCONCERT ORKEST SDG Tienhoven 95 JAAR JONG, Orkest SDG uit Tienhoven geeft Zaterdag 25 november 2017 haar Jubileumconcert op een unieke locatie namelijk in de Copraloods van Evenementenlocatie DeFabrique te Maarssen/Utrecht. (Oude UTD) lees verder over de geschiedenis van SDG sdg-geschiedenis  en het concert sdg-jubileumconcert-2017

Herontwikkelingsplannen in ons dorp, heeft BTOM een goede rol gespeeld bij de herontwikkelingsplannen in ons Dorp zoals bij Laan van Niftarlake 40-42, Veenkluit en de verbouwing van de PKN Kerk?,  vul de bijbehorende enquete in  btom-enquete-word  en verstuur deze naar  secretariaat@btom.nl.

De Klaroen in Tienhoven is op zoek naar vrijwilligers.  Wij zijn opzoek naar 2 vrijwilligers (ters) voor de TSO de klaroen in Tienhoven. Het zou gaan om 1 voor de dinsdag en 1 voor de donderdag.  De tijden zijn van 11.45 uur tot 13.15 uur.  TSO is een afkorting voor tussen schools opvangen, wij gaan dan met de kinderen eten en drinken.  Daarna mogen de kinderen buiten spelen, en ook als ze willen mogen ze binnen lekker kleuren of knutselen.  Als vrijwilligers(ters) worden per maand uitbetaalt, en per keer krijgt u een vergoeding als u gewerkt hebben.  Indien uw kind zelf op school zit en die zou dan ook moeten overblijven, mag uw kind gratis aan de TSO deelnemen.                                                                                                                                   Mocht u interesse hebben, misschien wel vragen, dan kunt u Anniek de Kruijf gerust  een mail sturen :  tso.klaroentienhoven@eigen-en-wijzer.nl

Planontwikkeling Veenkluit en PKN Kerk,  De voor bijeenkomsten voor de planontwikkeling bij de Veenkluit en de PKN Kerk zijn goed bezocht. We hebben de vragen ( eindverslag-voorbijeenkomsten-veenkluit-en-pkn-kerk-2-4-17  ) van een ieder in het bijgaande eindverslag aangeboden aan de Gemeente, Veenkluit en Kerk die dit als voorbereiding van de Peilavond op 13 april in de Veenkluit om 20.00 uur zullen kunnen gebruiken. Vele vragen zullen nog niet beantwoord kunnen worden omdat de plannen na de Peilavond verder uitgewerkt zullen worden. Met onze input deze keer dus dat is een mooie stap vooruit . Wij zien u graag op 13 april.  uitnodiging-informatie-avond-13-april-veenkluit-20h

Planontwikkelingen Tienhoven, Hierbij treft u informatie over de komende planontwikkelingen van de Veenkluit en PKN Kerk (nr. 62)  uitnodiging-informatie-avond-13-april-veenkluit-20h

Koffie ontmoetingsclub viert 10 jarig lustrum, lees verder uitnodiging-10-jarig-lustrum-koffieochtend

Riolering Tienhoven & Oud-Maarsseveen, Uit onderzoek is gebleken dat de riolering in Tienhoven aan vervanging toe is. Het riool ligt voornamelijk in de teen van de dijk langs de Nieuweweg, Laan van Niftarlake en Looijdijk. Er wordt nu een ontwerp voor gemaakt voor de nieuwe riolering. Dit ontwerp wordt gemaakt door Ingenieursbureau De Haan Infra. Informatie over verdere ontwikkelingen en aanvang van werkzaamheden volgt.

Nieuwe groepsexpositie in Streekmuseum Vredegoed, lees verder  infokunstenaarsuitgebreid

Bent u ook zo trots op het verenigingsleven in en rondom het dorpshuis van Tienhoven? Een klein dorp waar je kan leren, ontspannen en ontmoeten met voetbal, muziek, sporten in de gymzaal of gewoon een kop koffie drinken bij de ouderensoos. Het vervallen van subsidie heeft er toe geleid dat we per 1 september as.  geen beheerder meer hebben in ons dorpshuis en we op zoek zijn naar enthousiaste mensen om hun steentje bij te dragen. Heeft u zin om tegen een kleine onkostenvergoeding kantinediensten te draaien , voorraden te vullen of als backup in de buurt te zijn? Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u terecht bij de besturen van onder andere VIOD, SDG, EHBO, BTOM en Bodyfit of via bestuur@veenkluit.nl.                                               Indien u geïnteresseerd bent kom dan op 22 augustus om 20:00 uur naar de Vrijwilligersavond in de Veenkluit.

Doof, maar toch kunnen Horen. Geen evenwichtsorganen, maar wel kunnen zeilen. Het verhaal van Ties Wijbinga uit Tienhoven. lees verder ties-mei-2017-website

Welk cijfer geeft u de Tienhovense plassen, Fietst of wandelt u weleens door het gebied van de Tienhovense plassen? Vertel ons wat u van uw bezoek aan de Tienhovense plassen vond! Lees verder natuurmonumenten-mei-2017-01