Bestuur

De bestuursleden van de BTOM zijn;

  • Pieter Walhof                           erelid
  • Bert van de Bunt                    secretaris
  • Petra de Groot                        penningmeester
  • Eric van Zelm                          voorzitter
  • Chris van der Vliet                 bestuurslid
  • Co Grootendorst                   adviseur

Statutaire doelstellingen BTOM:
1. Inzetten voor behoud van specifieke dorpskarakter
2. Actief participeren in belang van behoud flora en fauna
3. Bevorderen en in stand houden van goede contacten met andere organisaties
4. Bevorderen leefbaarheid, welzijn en maatschappelijke betrokkenheid van inwoners

De vereniging tracht deze doelen te bereiken door:
1. Namens inwoners opkomen voor gemeenschappelijke belangen
2. Actief informeren inwoners
3. Stimuleren van activiteiten en interactie met leden
4. Samenwerking met organisaties en gemeente
5. Bevorderen van activiteiten van werkgroepen

Convenant met Gemeente Stichtse Vecht                                                                                          Dit samenwerkingsconvenant geeft de samenwerking weer tussen Gemeente Stichtse Vecht en de Bewoners Vereniging Tienhoven & Oud-Maarsseveen. lees verder ⇒ convenant 2015

verantwoordelijkheden per bestuurslid; lees verder ⇒ onderhoud

Voor  vragen en of opmerkingen kunt u mailen naar lees verder ⇒secretariaat@btom.nl

Homepage