Toekomstvisie op Tienhoven, Oud-Maarsseveen en Bethunepolder

Vaststelling Dorpsvisie.

Na veel eerdere discussie en uitstel van het agendapunt heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht op 30 september de Dorpsvisie vastgesteld, onder de aantekening dat reeds genomen en in de toekomst nog te nemen besluiten van de gemeenteraad prevaleren.

Zaken die door de bewoners in de enquete zijn aangedragen dus ook in de dorpsvisie staan soms al door de gemeente zijn opgepakt. Wethouder Henk van Rhee en na zijn overlijden zijn opvolgster Jacqueline Koops hebben al een verdere uitwerking gemaakt voor het aanleggen van wandelpaden zoals het Klompenpad tussen de Dwarsdijk en Tienhoven eventueel Westbroek en het doortrekken van de Nimmerdorlaan door de Bethunepolder. De benodigde financiën lijken er ook wel te komen.

Uitvoeren !! Nu is er dus een vastgestelde visie. Dat betekent dat er nu een uitvoeringsplan komt. Hier scheiden de wegen van Tienhoven & Oud-Maarsseveen en de andere delen van dit gebied zich, er spelen tenslotte andere zaken. Het bestuur van de BTOM zal binnenkort met de gebiedsregisseur in gesprek gaan over het uitvoeringsplan.  lees verder ⇒Dorpsvisie 2015

Raadsvoorstel ( aangepast), Dorps visie Tienhoven & Oud-Maarsseveen, Molenpolder en Bethunepolder  lees verder ⇒raadsvoorstel DOP Tienhoven

Uitslag dorpsvisie enquête visie-uitslag-enquete-2014

Kernvisie BTOMM ( staat voor: Bethunepolder+Tienhoven-Oud Maarsseveen + Maarsseveen-Molenpolder)  Kernvisie BTOMM

Hoe kijken we als Visiegroep nu tegen de gang van zaken waar we inmiddels al anderhalf jaar mee bezig zijn aan?.lees verder ⇒  Visie voortgang project juli 2015

In onderstaande Dwarskijk leest u met welke doelstelling de werkgroep Visie is opgericht       lees verder ⇒Dwarskijk Toekomst Special 31.3.14 (Visie)  

Terug naar  Homepage