Algemeen 2023

Natuurmonumenten. Omleiding Vredevoetpad/ Zoddenpad                                                     Vanaf volgende week gaat Natuurmonumenten werkzaamheden uitvoeren in de Taartpunt in Tienhoven Zie tekening. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de wandelroutes klompenpad ‘Zoddenpad’ en het Vredevoetpad. We gaan een omleiding instellen voor het Vredevoetpad, omdat een deel van het wandelpad wordt opgehoogd en uiteindelijk opnieuw ingezaaid. De verwachting is dat dit duurt t/m de zomer van 2024 (omdat het nieuw ingezaaide gras eerst goed moet groeien voor er mensen overheen mogen. Voor algemene informatie   https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/tienhovense-plassen/project-moerasvogels-taartpunt 

Glasvezel  In Westbroek legt Delta op dit moment glasvezel aan. Dat schept verwarring. Mensen denken dat ze later misschien wel voor Delta kunnen kiezen. Dat is niet zo.  Glasdraad en de gemeente hebben een convenant gesloten over de aanleg van glasvezel. Daarbij isglasdraad-2023 uitdrukkelijk niet gekozen voor andere aanbieders. Wat veel bewoners niet weten is dat Delta een eerder project voor de buitengebieden in (onder andere) Stichtse Vecht zelf heeft gestopt. Daarvoor heeft Delta indertijd de volgende redenen genoemd: 1) Delta bleek de complexiteit van de aanleg in zeer waterrijk gebied te hebben onderschat en 2) had moeite om toestemming te krijgen van private eigenaren om kabels over hun grond te trekken. De inschrijvingsdrempel was toen wel gehaald.  Glasdraad heeft een andere aanpak gekozen en geeft de expliciete garantie dat alle adressen die zich hebben ingeschreven ook daadwerkelijk een aansluiting zullen krijgen. inschrijven-dorpen-glasdraad  IKPN informatie glasvezel-kpn-2023    Algemene informatie glasvezel-informatie-

BTOM maandelijkse bestuursvergadering, 9 Mei 2023, bekrachtiging genomen besluiten op de ALV van 9 maart 2023, bespreking voortgang Maarsseveensevaart, glasvezel in Tienhoven & Oud-Maarsseveen en doorgangen vrijhouden  via de maaiboot op de Zuidplas.

Ontwikkelingen nieuwbouw dorpshuis de Veenkluit,                                                                  Klik op  veenkluit-status-ontwikkelingen-oktober-2022.                                                                  Ter informatie het nieuwsbericht over het besluit van de gemeenteraad januari 2023 https://rtvstichtsevecht.nl/nieuws/artikel/politiek-akkoord-met-extra-geld-voor-realisering-dorpshuis-de-veenkluit-in-tienhoven

Presentaties gehouden op de ALV van 9 maart 2023                                                                       1.  Presentatie Linda Groot en Jan-Dirk Kievit van Provincie Utrecht; Toelichting op de afgelopen en komende jaren, Verdieping op Natura 2000, Verdieping op de Oostelijke Binnenpolder en Tienhoven-se Plassen. alv-2023-presentatie-provincie-utrecht 

.  Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven  film Oostelijke Binnenpolder

3.  Presentatie Dirk-Jan Roest en Renske Diek van natuurmonumenten: resultaten project Oostelijke Binnenpolder en verdere stappen. alv-2023-presentatie-natuurmonumenten

4.  Presentatie Ton Schoemaker, werkgroep BTOM red de Tienhoven-se plassen over voortgang en visie. alv-2023-presentatie-red-de-plassen

vierde aanvliegroute naar Schiphol. aanvliegroute gaat over de provincies Utrecht en Gelderland. Hoewel het traject nog moet worden bepaald, is er een kans dat deze route over Tienhoven en Oud-Maarsseveen gaat lopen. Wij zullen dit op onze eerst volgende vergadering bespreken, hierna zal de BTOM  met de provincie Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht overleggen over eventuele actie tegen de toename van het vliegverkeer boven ons dorp. Er is inmiddels een petitie gestart tegen deze plannen. U kunt deze petitie ondertekenen:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9_rpVTYF8YAvbgjrjDWtiLdFqY1qkU3IfX2wi4hdybKvgjA/viewform  U kunt overigens het vliegverkeer boven ons dorp volgen via de site Bewonersaanspreekpunt Schiphol.  Het adres is: https://bezoekbas.nl. Hier kunt u ook eventuele klachten over lawaai indienen.

Algemene leden vergadering BTOM op 9 maart 2023, aanvang 19:30 uur, Olde Regthuijs    programma: de natuur in onze eigen achtertuin; De provincie Utrecht, de vereniging Natuurmonumenten en de werkgroep Red de Tienhovense plassen nemen u graag mee in onze eigen achtertuin, het Natura2000 gebied Oostelijke Vechtplassen. Als gastsprekers zijn uitgenodigd;  Linda Groot en Jan-Dirk Kievit (Provincie Utrecht), Dirk-Jan van Roest en Renske Diek (Natuurmonumenten), Ton Schoemaker (BTOM werkgroep “Red de Tienhovense plassen”)  Agenda:  agenda-alv-btom-9-maart-2023 , Notulen ALV 2019  alv-btom-notulen-juli-2019      Jaarverslag 2019 – 2022  jaarverslag-def-2019-2022-btom

Energiebesparing en duurzame maatregelen Tienhoven en Oud-Maarsseveen Het thema van deze winter is de gasrekening. Daaruit blijkt maar weer het belang van energiebesparende maatregelen. Ook de overgang naar schone energie en het verduurzamen van de eigen woning staat bij menigeen hoog op de agenda. Daarom organiseert Stichting Duurzame Vecht samen met de Bewonersvereniging Tienhoven en Oud-Maarsseveen (BTOM) en de gemeente Stichtse Vecht een bijeenkomst op donderdagavond 6 april in het Olde Regthuys.