Algemeen 2018

 

Verkeersonveiligheid informatie, lees verder verkeer-2018-12

VIOD organiseert ook dit jaar weer het traditionele “Henk van Ginkel Oliebollentoernooi”. Dit jaar op 29 december as. Na de onderlinge voetbal wedstrijdjes, start aansluitend vanaf circa 16:00 uur het Rad van Fortuin, buffet en een live band.                  Mensen kunnen zich opgeven voor het buffet a euro 7,50 tot 27 december as. via activiteitencommissie@CSVVIOD.nl

Status 28 november 2018  update over de werkzaamheden van Waternet voor de dijkverbetering Waterleidingkanaal.  vorige week is besloten om de transportroutes aan te passen. De rijroutes gaan niet meer door Tienhoven maar via Maarssen-dorp en Bethunepolder. Morgen gaat de aannemer via deze nieuwe routes rijden.                                        Met de aannemer is afgesproken dat de maximale snelheid niet mag worden overschreven, rekening wordt gehouden met de omgeving. Waternet heeft ook een website (https://www.waternet.nl/werkzaamheden/dijkverbetering-waterleidingkanaal/) waar de werkzaamheden worden bijgehouden.

Waternet is gestart met de dijkverbetering en aanbrengen van beschoeiing langs het Waterleidingkanaal, dit betekend dat het aanmerkelijk drukker is geworden met groot vrachtverkeer in Tienhoven & Oud-Maarsseveen.

  Status vrijdag, 16/11/2018,  11:00 uur                                                                                          BTOM verzoekt Gemeente en Waternet per direct met vrachtvervoer door Tienhoven & Oud-  Maarsseveen te stoppen vanwege levensbedreigende risico’s. Het bestuur heeft vandaag, na de vele meldingen en verzoeken die afgelopen dagen uit ons dorp zijn binnengekomen, de Gemeente en Waternet zeer dringend verzocht:

  • direct te stoppen van het vrachtvervoer door Tienhoven & Oud-Maarsseveen vanwege levensbedreigende risico’s
  • overleg met Gemeente, BTOM en Waternet voor oplossingen.

Er zijn al meldingen binnengekomen van bijna ongelukken met schoolgaande kinderen. Het is al heel onveilig in Tienhoven waar we hard aan verbeteringen werken, deze situatie had niet mogen gebeuren.  Na direct overleg heeft Waternet besloten het project en vrachtverkeer per direct stil te leggen.     

27 april 2018, Update plannen 40-42 door DHC zijn de verder uitgewerkte plannen ingestuurd en met BTOM gedeeld. Op 3 mei zal de Gemeente een nieuwe periode van 6 weken starten op basis van de zienswijzen en de gewijzigde documenten. lees verder niftarlake-40-42  en 40-42-impressies-nieuwbouw

Kachel van de rommelmarkt in Tienhoven, lees verder kacheltje-van-tienhoven

Aangepaste studie plannen dorpshuis de Veenkluit.  massastudie-veenkluit-tienhoven  (voor het openen even geduld graag)

Afzetting weghelft Maarseveensevaart Door het warme weer is de weg gaan scheuren en is er op sommige plekken een hoogte verschil van 20 cm (in de lengte van de weg). . Dit is dus een gevaarlijke situatie. De Maarssenveensevaart wordt daarom vanaf vandaag tussen Tienhoven tot aan kruising Herenweg (thv. De Heeren van Maarssen) afgezet. Het gaat hier om de rechter weghelft (komende vanaf  Tienhoven). Het betreft een 4 tal halve afzettingen.                    Mensen zullen dus lichte verkeershinder ondervinden omdat maar 1 weghelft begaanbaar is.

Plaatsing drempels Laan van Niftarlake op 9 augustus, Via dit berichtinformeert de gemeente Stichtse Vecht ons over de plannen die er zijn om op de Laan van Niftarlake in Tienhoven verkeersremmende maatregelen te treffen. Op de Laan van Niftarlake geldt een maximum snelheid van 30km per uur. lees verder drempels-juli-2018-003

Ontwerp wijzigingsplan Laan van Niftarlake 40-42, lees verder:                                                 plan regels ⇒  ontwerp-wijzigingsplan-laan-van-niftarlake-2018-01 ,                                        plan toelichting ⇒  ontwerp-wijzigingsplan-laan-van-niftarlake-2018-02 ,                                  plan verbeelding ⇒  wplvniftarl4042thn-ow01-01                                                                              6 maart 2018, Toetsing wijzigingsplan 40 – 42 ⇒  laan-van-niftarlake-40-42-1

anne-frank-tienhoven                                                                                                        Anne Frank in Tienhoven ⇒  anne-frank-en-tienhoven

Staatsbosbeheer, Vaar met de gids van Staatsbosbeheer door de Molenpolder en geniet van de rust en stilte. Met een fluisterboot ontdek je de rijke historie van dit oude veengebied. lees verder  Varens langs het drijvend land van de Molenpolder

varen in de Molenpolder

Rioolvervanging en dijkverbetering Tienhoven, 19 februari 2018, wekelijkse update rioolvervanging-en-dijkverbetering-tienhoven                                                                    6 maart 2018 update ⇒ rioolvervanging-en-dijkverbetering-tienhoven-week-10

Ongeruste bewoners Dwarsdijk  natura2000-in-het-veenDe bewoners van de Dwarsdijk zijn verontrust door de toenemende activiteiten in het natuurgebied. Verontrust vanwege het gewetenloos verjagen van de dieren zoals de reeën/vossen/dassen en egels  door de grove ontbossing en daardoor geen schuilplaats meer krijgen. Intussen is een antwoord ontvangen van Utrecht-West voor een extra inloop avond a.s. donderdag in ’t Regthuis (17.00- 19.00 uur. Dan wil men meer info geven, maar of er discussie mogelijk is?  lees verder skmbt_c28418020109530              Voor meer informatie kun u contact opnemen met Evert van Rooyen. 06 15034220                       2018-02-14 ⇒Update verslag informatiebijeenkomst op 8 februari 2018.  verslag-informatiebijeenkomst-8-2-2018                                                                                                     2018-02-16 ⇒Update verslag informatiebijeenkomst op 8 februari 2018.  2018-02-16-informatiebijeenkomst

Informatie Ds. van Schuylenburglaan  informatiebijeenkomst over het project Ds. Van Schuylenburglaan.  lees verder, brief-informatiebijeenkomst  en uitnodiging-informatiebijeenkomst-21-2-2018                                                                                             Mochten er nog verdere vragen zijn, dan graag contact opnemen met de projectleider van Portaal (annemieke.d.bruin@portaal.nl).

Geef de stilte een Stem. Zoal u wellicht heeft gemerkt is het vliegverkeer en bijbehorende lawaai over ons dorp sterk toegenomen. Dit geldt niet alleen voor Tienhoven maar ook de omliggende gemeentes. Deze gemeentes willen de protesten bundelen, waarbij u als bewoner de mogelijkheid heeft uw stem te laten horen. Ik stem voor stilte