De polder

Natura 2000, provincie Utrecht is onlangs gestart met de herstelwerkzaamheden van de Natura2000-natuur in de Westbroekse Zodden, Huis te Hart, Molenpolder en Noorder Maarsseveense Plassen. In de bijlage vindt u een nieuwsbericht over de planning van de werkzaamheden. ovp-planning-werkzaamheden   

Actuele waterstanden in ons gebied                                                                                            Hierbij de link naar de meetreeksen van de provincie voor de bewoners van de Bethunepolder en Tienhoven – oud Maarsseveen. De eerste is de link naar de telemetrielocaties, hiervan zijn er dus 5 beschikbaar in de Bethunepolder.  https://opendata.munisense.net/portal/provincie-utrecht-water  Hier kan men de meetgrafieken zien door de locatie aan te klikken en een keuze te maken uit de te beschouwen periode (zie het klein trekmenu)

 De tweede is de link naar alle meetlocaties in Utrecht http://www.geosolutions.nl/sites/grondwaterstandenutrecht/  Hier kan men dan kiezen in het menu linksboven grondwaterstanden t.o.v. NAP of t.o.v. Maaiveld en dan een meetpunt aanklikken voor de grafiek)

Meeuwenseveldje.  Er is een Flora & Fauna onderzoek gedaan in het beoogde honden uitlaatveld. Het is niet nodig om F&F ontheffing of een Nb-wetvergunning aan te vragen. De gemeente checked nog of nog wat nodig is in kader van het bestemminsplan/EHS. Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente dat zij de uitvoering gaan doen. begin 2016 wordt u geïnformeerd over het definitieve plan.

Wandelpad Middenweg.  Op 30 juni heeft overleg plaatsgevonden tussen recreatieschap en de gemeente over het onderhoud/beheer van het wandelpad langs de middenweg. De gemeente geeft aan geen aanleiding te zien om het pad in de toekomst te asfalteren en de vraag is zelfs of de bermen daar breed genoeg voor zijn (dit naar aanleiding van een vraag van de BBB hoe er voor wordt gezorgd dat het wandelpad op termijn niet bij de weg wordt getrokken).

Kanoroute.  In overleg met het recreatieschap wordt een overdrachtsdossier opgesteld voor het beheer van de kanoroute. De kano-overstapplaats aan de Nieuweweg wordt in september met beide jachthavens geëvalueerd.

 

Homepage