Homepage

                           Welkom op de website van de

Bewonersvereniging Tienhoven & Oud-Maarsseveen

Afbeelding_002Met deze website wil de BTOM de bewoners van Tienhoven  Afbeelding_001en Oud-Maarsseveen informeren over actuele dorpsactiviteiten en diverse thema’s waar de bewonersvereniging zich mee bezighoudt.

Op deze pagina tonen we de meest recente gebeurtenissen en activiteiten. In de rechterkolom vindt u de dorpskalender voor de komende periode. Voor overige informatie klikt u op de betreffende tabs in het menu hierboven.


  Voor Facebook klik op   BTOM Facebook

Voo2024-betaing-lidmaatschapr het uitvoeren van de projecten van onze werkgroepen, de jaarlijkse informatieavonden en gast sprekers verzoeken wij u het BTOM familie lidmaatschap 2024 te betalen. De bijdrage bedraagt € 10,00.  Een extra donatie is altijd van harte welkom.  klik op de QR code voor betaling.


Gemeente Stichtse Vecht, lokale informatie,  15 februari 2024 – Gemeente Stichtsevecht – Nieuwsbrieven

VAR, blader door wekelijks nieuwsblad  VAR Nieuwsblad

Veenkluit, ontwikkeling Multifunctioneel gebouw de Veenkluit.  sv_wijknieuws_veenkluit-sep2023 en tekening  sv-veenkluit-2Overzicht ontwikkeling   leest u in Herontwikkeling Veenkluit      

Maarsseveensevaart, voorlopige tekeningen, Ontwikkelingen Maarsseveensevaart

qr-code-vop

Stichting: “VOP Hart veiliger in Tienhoven & Oud-Maarsseveen is opgericht voor het installeren en onderhouden van de geplaatste AED apparaten in onze dorpen, welke gebruikt kunnen worden door de brandweer, EHBO en opgeleide vrijwilligers.  Brandweer en EHBO zijn er 24 uur per dag !   Zo zijn de AED apparaten, welke op korte afstand van uw woning staan, ook 24 uur per dag stand-by om in geval van nood te worden gebruikt.     Stel u voor:     Een burgerhulpverlener wordt gealarmeerd en naar de dicht bijstaande AED gestuurd, aangekomen blijkt dat de apparatuur niet “meer” functioneert…..     Voor het onderhoud van de AED en het vervangen van de elektroden is uw bijdrage cruciaal voor het redden van levens.   Scan de QR code met de  camera op uw mobiele telefoon. Donatie pagina opent automatisch ( of na een klik)   Volg de instructies VOP rekening NL07 RABO 0168 4899 96   t.g.v.  onderhoud AED 2024

AED training, Opgeven voor de cursus klik op aed@btom.nl  Vermeld naam, adres en cursus datum, wij nemen hierna contact met u op. 

Natuurmonumenten.   Projectnieuwsbrief Oostelijke Vechtplassen: 16 februari 2024 – Gemeente Stichtsevecht – Nieuwsbrieven 

Project moerasvogels Tienhovense Plassen uitgesteld   De start van het project ‘Impuls moerasvogels Tienhovense Plassen’ is uitgesteld tot september 2024. De omgevingsvergunning was niet op tijd binnen, waardoor de werkzaamheden niet meer voor het broedseizoen afgerond kunnen worden. We verwachten dat de omgevingsvergunning binnenkort wordt verleend door gemeente Stichtse Vecht. Deze zal dan gepubliceerd worden op de website van de gemeente. De watervergunning is al wel verleend. Hiervan loopt de bezwaartermijn medio januari af.  https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/tienhovense-plassen/project-moerasvogels-taartpunt 

BTOM maandelijkse bestuursvergadering, volgende vergadering maart 2024

Tienhovense plassen: de vergeten plassen?, klik op red-de-tienhovense-plassen-2022

Oostelijke Vechtplassen, We blijven u graag betrekken bij de  Oostelijke Binnenpolder             In de presentatie wordt u geïnformeerd, Hoe staat er voor?  Waar werken we aan?  Tienhovense Plassen; Waterkwaliteit natuurdoelstellingen b. Moerasvogels c. Belang van de Plassen. presentatie-natuurmonumenten  Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons mailen via secretariaat_ovp@noord-holland.nl.

Wilt u informatie over uw dorp ??, Wij houden U ook op de hoogte via mailing, website www.BTOM.nl en Facebook www.facebook.com/bewonersvereniging.btom/ van activiteiten van onze en andere verenigingen  in het dorp, informatie vanuit de gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht, Natuurmonumenten of andere zaken die U kunnen betrekken bij de dorpsgemeenschap. Geef uw mailadres door op  secretariaat@btom.nl                               Voor vragen over een eventueel lidmaatschap of voor aanmelding als lid van de bewonersvereniging kunt u mailen naar secretariaat@btom.nl

Buurtpreventie WhatsApp Tienhoven & Oud-Maarsseveen, meld u aan en                          klik op: https://www.buurtpreventiestichtsevecht.nl/groepen/tienhoven_oud-maarsseveen/ U vult uw gegevens in en geeft toestemming voor het gebruik en opslag van uw persoonlijke gegevens. Sinds 25 mei 2018 is de AVG-wet van kracht en mogen wij alleen iemand toevoegen aan de Whatsapp groep na toestemming via de gemeente Stichtse Vecht. je vult het formulier in en geeft toestemming, daarna krijgen wij een mail. Wij voegen ze toe aan de groep en sturen de regels toe.