Homepage

                           Welkom op de website van de

Bewonersvereniging Tienhoven & Oud-Maarsseveen

Afbeelding_002Met deze website wil de BTOM de bewoners van Tienhoven  Afbeelding_001en Oud-Maarsseveen informeren over actuele dorpsactiviteiten en diverse thema’s waar de bewonersvereniging zich mee bezighoudt.

Op deze pagina tonen we de meest recente gebeurtenissen en activiteiten. In de rechterkolom vindt u de dorpskalender voor de komende periode. Voor overige informatie klikt u op de betreffende tabs in het menu hierboven.


  Voor facebook  BTOM Facebook

Gemeente Stichtse Vecht, lokale informatie,  week van 7 december 2023

Maarsseveensevaart, voorlopige tekeningen, Ontwikkelingen Maarsseveensevaart

AED training, Opgeven voor de cursus klik op aed@btom.nl  Vermeld naam, adres en cursus datum, wij nemen hierna contact met u op.  

Natuurmonumenten. Omleiding Vredevoetpad/ Zoddenpad                                                     Vanaf volgende week gaat Natuurmonumenten werkzaamheden uitvoeren in de Taartpunt in Tienhoven Zie tekening. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de wandelroutes klompenpad ‘Zoddenpad’ en het Vredevoetpad. We gaan een omleiding instellen voor het Vredevoetpad, omdat een deel van het wandelpad wordt opgehoogd en uiteindelijk opnieuw ingezaaid. De verwachting is dat dit duurt t/m de zomer van 2024 (omdat het nieuw ingezaaide gras eerst goed moet groeien voor er mensen overheen mogen. Voor algemene informatie   https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/tienhovense-plassen/project-moerasvogels-taartpunt 

Glasvezel De laatste weken van de Glasdraad campagne zijn begonnen. Glasdraad organiseert op verschillende plekken informatieavonden waar de laatste vragen kunnen worden beantwoord en bewoners zich kunnen inschrijven. Zie rechts Homepage

glasdraad-2023Glasdraad geeft de expliciete garantie dat alle adressen die zich hebben ingeschreven ook daadwerkelijk een aansluiting zullen krijgen. inschrijven-dorpen-glasdraad  IKPN informatie glasvezel-kpn-2023    Algemene informatie glasvezel-informatie-aanleg-2023 en Voor en nadelen glasvezel

Veenkluit,  startmoment ontwikkeling Multifunctioneel gebouw de Veenkluit.  sv_wijknieuws_veenkluit-sep2023 en tekening  sv-veenkluit-2.                                    Overzicht ontwikkeling leest u in Herontwikkeling Veenkluit

Stichtse Vecht, wijknieuws wijknieuws

Tienhovense plassen: de vergeten plassen?, klik op red-de-tienhovense-plassen-2022

BTOM maandelijkse bestuursvergadering, volgende vergadering wordt nog meegedeeld.

Oostelijke Vechtplassen, We blijven u graag betrekken bij de  Oostelijke Binnenpolder             In de presentatie wordt u geïnformeerd, Hoe staat er voor?  Waar werken we aan?  Tienhovense Plassen; Waterkwaliteit natuurdoelstellingen b. Moerasvogels c. Belang van de Plassen. presentatie-natuurmonumenten  Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons mailen via secretariaat_ovp@noord-holland.nl.

Buurtpreventie WhatsApp Tienhoven & Oud-Maarsseveen, meld u aan en                          klik op: https://www.buurtpreventiestichtsevecht.nl/groepen/tienhoven_oud-maarsseveen/ U vult uw gegevens in en geeft toestemming voor het gebruik en opslag van uw persoonlijke gegevens. Sinds 25 mei 2018 is de AVG-wet van kracht en mogen wij alleen iemand toevoegen aan de Whatsapp groep na toestemming via de gemeente Stichtse Vecht. je vult het formulier in en geeft toestemming, daarna krijgen wij een mail. Wij voegen ze toe aan de groep en sturen de regels toe.

Wilt u informatie over uw dorp ??, Wij houden U ook op de hoogte via mailing, website www.BTOM.nl en Facebook www.facebook.com/bewonersvereniging.btom/ van activiteiten van onze en andere verenigingen  in het dorp, informatie vanuit de gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht, Natuurmonumenten of andere zaken die U kunnen betrekken bij de dorpsgemeenschap. Geef uw mailadres door op  secretariaat@btom.nl                               Voor vragen over een eventueel lidmaatschap of voor aanmelding als lid van de bewonersvereniging kunt u mailen naar secretariaat@btom.nl