Homepage

Welkom op de website van de Bewonersvereniging Tienhoven & Oud-Maarsseveen

Afbeelding_002Met deze website wil de BTOM de bewoners van Tienhoven  Afbeelding_001en Oud-Maarsseveen informeren over actuele dorpsactiviteiten en diverse thema’s waar de bewonersvereniging zich mee bezighoudt.

Op deze pagina tonen we de meest recente gebeurtenissen en activiteiten. In de rechterkolom vindt u de dorpskalender voor de komende periode. Voor overige informatie klikt u op de betreffende tabs in het menu hierboven.


  voor de  facebook pagina  BTOM Facebook

Presentaties gehouden op de ALV van 9 maart 2023                                                                       1.  Presentatie Linda Groot en Jan-Dirk Kievit van Provincie Utrecht; Toelichting op de afgelopen en komende jaren, Verdieping op Natura 2000, Verdieping op de Oostelijke Binnenpolder en Tienhoven-se Plassen. alv-2023-presentatie-provincie-utrecht 

2.  Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven  film Oostelijke Binnenpolder

3.  Presentatie Dirk-Jan Roest en Renske Diek van natuurmonumentenresultaten project Oostelijke Binnenpolder en verdere stappen. alv-2023-presentatie-natuurmonumenten

4.  Presentatie Ton Schoemaker, werkgroep BTOM red de Tienhoven-se plassen over voortgang en visie. alv-2023-presentatie-red-de-plassen

vierde aanvliegroute naar Schiphol. aanvliegroute gaat over de provincies Utrecht en Gelderland. Hoewel het traject nog moet worden bepaald, is er een kans dat deze route over Tienhoven en Oud-Maarsseveen gaat lopen. Wij zullen dit op onze eerst volgende vergadering bespreken, hierna zal de BTOM  met de provincie Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht overleggen over eventuele actie tegen de toename van het vliegverkeer boven ons dorp. Er is inmiddels een petitie gestart tegen deze plannen. U kunt deze petitie ondertekenen:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9_rpVTYF8YAvbgjrjDWtiLdFqY1qkU3IfX2wi4hdybKvgjA/viewform  U kunt overigens het vliegverkeer boven ons dorp volgen via de site Bewonersaanspreekpunt Schiphol.  Het adres is: https://bezoekbas.nl. Hier kunt u ook eventuele klachten over lawaai indienen.

Stichting VOP, Hart veiliger in Tienhoven & Oud-Maarsseveen                                                   Foto rapportage enaed-molen-2022 locaties van de geplaatste AED systemen leest u in map-tienhoven-2022-2   en  aed-locatie-gegevens                                            Informatie over doelstelling, klik op Homepage “Typisch Tienhoven“.  Indien u onze doelstelling financieel wil steunen, lees dan communicatie-vop-september-2022-1    

Noorderpark, Foto’s, beschrijving en fietsroute Noorderpark info

Ontwikkelingen nieuwbouw dorpshuis de Veenkluit,                                                                  Klik op  veenkluit-status-ontwikkelingen-oktober-2022.                                                                  Ter informatie het nieuwsbericht over het besluit van de gemeenteraad januari 2023 https://rtvstichtsevecht.nl/nieuws/artikel/politiek-akkoord-met-extra-geld-voor-realisering-dorpshuis-de-veenkluit-in-tienhoven

Tienhovense plassen: de vergeten plassen?, klik op red-de-tienhovense-plassen-2022

BTOM maandelijkse bestuursvergadering, 9 Mei 2023, bekrachtiging genomen besluiten op de ALV van 9 maart 2023, bespreking voortgang Maarsseveensevaart, glasvezel in Tienhoven & Oud-Maarsseveen en doorgangen vrijhouden  via de maaiboot op de Zuidplas.

Oostelijke Vechtplassen, We blijven u graag betrekken bij de baggeropgave Oostelijke Vechtplassen. Ditmaal laten we ook een aantal mensen uit de omgeving aan het woord. Verder geven we u graag enkele beeldimpressies, want hoe ziet een weilanddepot er eigenlijk uit? Ook hebben we voor u op een rij gezet wat er de komende tijd staat te gebeuren rond de 1e fase van de baggeropgave. U vindt het 3e informatiedeel klik op https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen/Thema_s_projecten/Aanpak_baggeropgave_Loosdrechtse_Plassen/Informatie_baggeraanpak_deel_3_februari_2021   Binnenkort mag u weer een volgend deel met informatie van ons verwachten. Plus natuurlijk een bericht zodra de informatie voor u klaar staat. Heeft u in de tussentijd vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd mailen via secretariaat_ovp@noord-holland.nl.

Buurtpreventie WhatsApp Tienhoven & Oud-Maarsseveen, meld u aan en                          klik op: https://www.buurtpreventiestichtsevecht.nl/groepen/tienhoven_oud-maarsseveen/ U vult uw gegevens in en geeft toestemming voor het gebruik en opslag van uw persoonlijke gegevens. Sinds 25 mei 2018 is de AVG-wet van kracht en mogen wij alleen iemand toevoegen aan de Whatsapp groep na toestemming via de gemeente Stichtse Vecht. je vult het formulier in en geeft toestemming, daarna krijgen wij een mail. Wij voegen ze toe aan de groep en sturen de regels toe.

Wilt u informatie over uw dorp ??, Wij houden U ook op de hoogte via mailing, website www.BTOM.nl en Facebook www.facebook.com/bewonersvereniging.btom/ van activiteiten van onze en andere verenigingen  in het dorp, informatie vanuit de gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht, Natuurmonumenten of andere zaken die U kunnen betrekken bij de dorpsgemeenschap. Geef uw mailadres door op  secretariaat@btom.nl                               Voor vragen over een eventueel lidmaatschap of voor aanmelding als lid van de bewonersvereniging kunt u mailen naar secretariaat@btom.nl