Welkom op de website van de Bewonersvereniging Tienhoven & Oud-Maarsseveen

Afbeelding_002Met deze website wil de BTOM de bewoners van Tienhoven  Afbeelding_001en Oud-Maarsseveen informeren over actuele dorpsactiviteiten en diverse thema’s waar de bewonersvereniging zich mee bezighoudt.

Op deze pagina tonen we de meest recente gebeurtenissen en activiteiten. In de rechterkolom vindt u de dorpskalender voor de komende periode. Voor overige informatie klikt u op de betreffende tabs in het menu hierboven.


De werkgroep Verkeer en Veiligheid van de BTOM zoekt nieuwe leden. Wilt u een bijdrage leveren aan Verkeer en Veiligheid in Tienhoven & Oud-Maarsseveen, stuur dan een mail naar   verkeer@btom.nl  Wij verwelkomen u graag als nieuw Lid van onze werkgroep, deze bestaat nu uit Sabrina van de Bunt en Peter Heijen.                                                                                                                                          Wij hebben u hardnodig.                                                                            De aandachtspunten voor het aankomende jaar zijn;                                                                            * Uit de enquête voortkomende maatregelen bespreken met de bewoners en gemeente              *  Monitoren van de veranderende verkeersintensiteit.                                                                        *  Verkeersveiligheid in Tienhoven & Oud-Maarsseveen, polderwegen, Heuvellaan en de Maarsseveensevaart.                                                                                                                                Zijn er van Uw kant vragen of zaken waarvan U meent dat de werkgroep op de hoogte moet zijn, of actie in moeten nemen, dan horen wij die graag.                                                                                                                                                                                                                                                 Natura 2000, provincie Utrecht is onlangs gestart met de herstelwerkzaamheden van de Natura2000-natuur in de Westbroekse Zodden, Huis te Hart, Molenpolder en Noorder Maarsseveense Plassen. In de bijlage vindt u een nieuwsbericht over de planning van de werkzaamheden. ovp-planning-werkzaamheden

Winterconcert  bij het Concert in Tienhoven vrijdag 24 januari 2020.                                     Marietta Petkova “emotioneel, intens, virtuoos, Petkova ís muziek”   lees verder;  winterconcert-marietta-petkova                                 

Spreekuur met de gebiedsregisseur: iedere tweede woensdag van de maand!             Vanaf  april houdt de BTOM  op de koffieochtend van de ouderen een spreekuur, samen met de gebiedsregisseur van de gemeente. Tijdens het spreekuur kunt u terecht met vragen of ideeën om de leefbaarheid of de sociale samenhang on onze dorpen te verbeteren.                      Het spreekuur is echter niet bedoeld voor bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of overhangende takken. Hiervoor kunt u een melding openbare ruimte doen via deze link: https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42435/product/melding-openbare-ruimte_815.html                                                                                                                        Waar en wanneer                                                                                                                                         U bent vanaf 10 april tussen 10:00 en 11:00 uur van harte welkom in de Veenkluit. Elke tweede woensdag van de maand zal de gebiedsregisseur daar aanwezig zijn. De koffie of thee staat voor u klaar!

Glasvezel in het buitengebied, lees verder: glasvezel-buitengebied-2018

Wilt u maaltijdservice aan huis ??. lees verder  Maaltijden aan huis

Whats App buurtpreventie Tienhoven, Wilt u zich aanmelden als lid van de buurtpreventie Tienhoven, stuurt u dan een mail met n.a.w, leeftijd en smartphone nr. naar secretariaat@btom.nl