Algemeen 2019

Energie transitie informatieavond, energie transitie is een onderwerp dat velen bezig houdt. Op 6 april organiseert de BTOM een informatieavond over dit onderwerp in cafe t ‘Olde Regthuys, aanvang 19:30 uur. Energie transitie informatieavond  GEANNULEERD 

Spreekuur met de gebiedsregisseur: iedere tweede woensdag van de maand!             Vanaf  april houdt de BTOM  op de koffieochtend van de ouderen een spreekuur, samen met de gebiedsregisseur van de gemeente. Tijdens het spreekuur kunt u terecht met vragen of ideeën om de leefbaarheid of de sociale samenhang on onze dorpen te verbeteren.                      Het spreekuur is echter niet bedoeld voor bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of overhangende takken. Hiervoor kunt u een melding openbare ruimte doen via deze link: https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42435/product/melding-openbare-ruimte_815.html                                                                                                                        Waar en wanneer                                                                                                                                         U bent vanaf 10 april tussen 10:00 en 11:00 uur van harte welkom in de Veenkluit. Elke tweede woensdag van de maand zal de gebiedsregisseur daar aanwezig zijn. De koffie of thee staat voor u klaar!. (afhankelijk van richtlijnen Corona virus)

Verkeer enquête gehouden in februari 2020, de resultaten leest u in enquete-resultaat-1

Aankondiging BTOM bestuurAankondiging BTOM – 2019-12

Glasvezel in het buitengebied, lees verder: glasvezel-buitengebied-2018

Enquete over biomassa centrales, enquete-biomassa-15-02-2020

Natura 2000, provincie Utrecht is onlangs gestart met de herstelwerkzaamheden van de Natura2000-natuur in de Westbroekse Zodden, Huis te Hart, Molenpolder en Noorder Maarsseveense Plassen. In de bijlage vindt u een nieuwsbericht over de planning van de werkzaamheden. ovp-planning-werkzaamheden   

De werkgroep Verkeer en Veiligheid van de BTOM zoekt nieuwe leden. Wilt u een bijdrage leveren aan Verkeer en Veiligheid in Tienhoven & Oud-Maarsseveen, stuur dan een mail naar   verkeer@btom.nl  Wij verwelkomen u graag als nieuw Lid van onze werkgroep, deze bestaat nu uit Sabrina van de Bunt en Peter Heijen.                                                                                                                                          Wij hebben u hardnodig.                                                                            De aandachtspunten voor het aankomende jaar zijn;                                                                            * Uit de enquête voortkomende maatregelen bespreken met de bewoners en gemeente              *  Monitoren van de veranderende verkeersintensiteit.                                                                        *  Verkeersveiligheid in Tienhoven & Oud-Maarsseveen, polderwegen, Heuvellaan en de Maarsseveensevaart.                                                                                                                                Zijn er van Uw kant vragen of zaken waarvan U meent dat de werkgroep op de hoogte moet zijn, of actie in moeten nemen, dan horen wij die graag.

3 juli 2019, Gemeente Stichtse Vecht legt werkzaamheden Ds. Schuylenburglaan stil,  lees verder schuylenburglaan

Een leven redden kan iedereen: jij ook!, Meer informatie over AED-reanimatie & aanschaf van apparatuur in onze woonomgeving lees verder aed-pre-informatie-2018  en persbericht april 2019 aed-persbericht-april-2019

Gemeente Stichtse Vecht in samenwerking met de BTOM verkeerscommissie organiseert een informatieavond over Verkeer & Veiligheid in Tienhoven – Oud-Maarsseveen op woensdag 30 oktober om 19:00 uur in het Olde Regthuys. lees verder informatieavond-verkeer-en-veiligheid-30-oktober-1

Locatiekeuze fusiepost brandweerpost Tienhoven – Westbroek, Afgelopen maanden is gezocht naar een nieuwe locatie voor de fusiepost van brandweer Tienhoven – Westbroek. Twee locaties kwamen naar voren; één is eigendom van Natuurmonumenten en één is van een particuliere eigenaar. De beide colleges van B&W van gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht hebben op 14 mei 2019 hun voorkeur uitgesproken voor de locatie Kerkdijk 176 te Westbroek. Hier staat nu nog een ligboxstal. De eigenaar wil deze locatie eventueel verkopen voor het realiseren van een brandweerpost. Beide colleges hebben toestemming gegeven de onderhandeling tot aankoop te starten. De optie voor de locatie die nu eigendom is van Natuurmonumenten blijft voorlopig nog openstaan.               https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/nieuwbouw-brandweerkazernes_44819/

SSamen Dementie vriendelijk, op 21 februari jl. ondertekende ook de BTfoto-ondertekenaars-met-coord-en-wethOM en nieuwe partners de intentieverklaring Samen Dementievriendelijk in Stichtse Vecht, onder warme belangstelling van wethouder Hetty Veneklaas en vele bezoekers, sociale partners en eerdere ondertekenaars. lees verder intentieverklaring-ondertekend , intentieverklaring-actieplan , intentieverklaring-actieplan-2 ,                    Filmpje: bijeenkomst  https://youtu.be/v2_XQ5Yvy90amen Dementie vriendelijk,  Doe mee om te leren hoe we samen  kunnen helpen zodat iedereen bij ons in Tienhoven & Oud-Maarsseveen e.o. zo lang mogelijk mee kan blijven doen. lees verder dementie-vriendelijk-oo1

Gescheiden afvoeren van regenwater, lees verder informatieavond-afkoppelen-regenwater

Vliegverkeer boven Tienhoven & Oud-Maarsseveen.   Tienhoven ligt in een zone waar zowel dalend vliegverkeer (naar de Aalsmeerbaan) als stijgend verkeer (vanaf de Kaagbaan) overkomt. Dalend verkeer komt op zo’n 2 kilometer over en stijgend verkeer op zo’n 3 kilometer.             Dat lijkt hoog maar je kunt het echt goed horen.  Op de site, www.bezoekbas.nl, kunt u er van alles over lezen. U kunt dan onder “live vliegverkeer” zo’n plaatje van de situatie krijgen. Ook kunt u daar klachten indienen als u er last van heeft.   Bezoekbas houdt bij hoeveel mensen er klagen en maakt daar een rapport over. Misschien toch niet zo gek om daar eens te gaan kijken. We komen hier nog eens op terug.

AED bij het dorpshuis de Veenkluit, het dorpshuis de Veenkluit heeft haar AED aan de buiten

aedzijde van de hoofdentree geplaatst, zodat het bereik optimaal is en deze ook voor de nabije omgeving beschikbaar is. Bij gebruik dient u de code 0704 in te toetsen. Wij rekenen op uw zorgvuldigheid en gebruik van de AED alleen in noodgevallen.

Waterleiding transporten, Het is een tijdje stil geweest omtrent het Waterleidingkanaal maar aankomende week gaan de transporten weer starten. lees verder waterleiding-transporten-2019-1

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail