Algemeen 2020

Enquete over biomassa centrales, enquete-biomassa-15-02-2020

Natura 2000, provincie Utrecht is onlangs gestart met de herstelwerkzaamheden van de Natura2000-natuur in de Westbroekse Zodden, Huis te Hart, Molenpolder en Noorder Maarsseveense Plassen. In de bijlage vindt u een nieuwsbericht over de planning van de werkzaamheden. ovp-planning-werkzaamheden   

De werkgroep Verkeer en Veiligheid van de BTOM zoekt nieuwe leden. Wilt u een bijdrage leveren aan Verkeer en Veiligheid in Tienhoven & Oud-Maarsseveen, stuur dan een mail naar   verkeer@btom.nl  Wij verwelkomen u graag als nieuw Lid van onze werkgroep, deze bestaat nu uit Sabrina van de Bunt en Peter Heijen.                                                                                                                                          Wij hebben u hardnodig.                                                                            De aandachtspunten voor het aankomende jaar zijn;                                                                            * Uit de enquête voortkomende maatregelen bespreken met de bewoners en gemeente              *  Monitoren van de veranderende verkeersintensiteit.                                                                        *  Verkeersveiligheid in Tienhoven & Oud-Maarsseveen, polderwegen, Heuvellaan en de Maarsseveensevaart.                                                                                                                                Zijn er van Uw kant vragen of zaken waarvan U meent dat de werkgroep op de hoogte moet zijn, of actie in moeten nemen, dan horen wij die graag.

Westbroekse Zodden en Molenpolder, De natuurwerkzaamheden van de Provincie Utrecht in de Westbroekse Zodden en Molenpolder zijn inmiddels van start gegaan. De werkzaamheden vinden plaats van 1 september 2020 tot 1 maart 2021 en worden uitgevoerd met aannemerscombinatie Van Aalsburg & Van der Lee. lees verder; transportroute , 

Energie transitie informatieavond, energie transitie is een onderwerp dat velen bezig houdt. Op 6 april organiseert de BTOM een informatieavond over dit onderwerp in cafe t ‘Olde Regthuys, aanvang 19:30 uur. Energie transitie informatieavond  GEANNULEERD 

Spreekuur met de gebiedsregisseur: iedere tweede woensdag van de maand!             Vanaf  april houdt de BTOM  op de koffieochtend van de ouderen een spreekuur, samen met de gebiedsregisseur van de gemeente. Tijdens het spreekuur kunt u terecht met vragen of ideeën om de leefbaarheid of de sociale samenhang on onze dorpen te verbeteren.                      Het spreekuur is echter niet bedoeld voor bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of overhangende takken. Hiervoor kunt u een melding openbare ruimte doen via deze link: https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42435/product/melding-openbare-ruimte_815.html                                                                                                                        Waar en wanneer                                                                                                                                         U bent vanaf 10 april tussen 10:00 en 11:00 uur van harte welkom in de Veenkluit. Elke tweede woensdag van de maand zal de gebiedsregisseur daar aanwezig zijn. De koffie of thee staat voor u klaar!. (afhankelijk van richtlijnen Corona virus)

Verkeer enquête gehouden in februari 2020, de resultaten leest u in enquete-resultaat-1