Welkom op de website van de Bewonersvereniging Tienhoven & Oud-Maarsseveen

Afbeelding_002Met deze website wil de BTOM de bewoners van Tienhoven  Afbeelding_001en Oud-Maarsseveen informeren over actuele dorpsactiviteiten en diverse thema’s waar de bewonersvereniging zich mee bezighoudt.

Op deze pagina tonen we de meest recente gebeurtenissen en activiteiten. In de rechterkolom vindt u de dorpskalender voor de komende periode. Voor overige informatie klikt u op de betreffende tabs in het menu hierboven.


Samen Dementie vriendelijk,  Doe mee om te leren hoe we samen  kunnen helpen zodat iedereen bij ons in Tienhoven & Oud-Maarsseveen e.o. zo lang mogelijk mee kan blijven doen. lees verder dementie-vriendelijk-oo1

Gescheiden afvoeren van regenwater, lees verder informatieavond-afkoppelen-regenwater

23 juli 2019, Gemeente Stichtse Vecht legt wer kzaamheden Ds. Schuylenburglaan stil,  lees verder schuylenburglaan

Update 28 mei 2019, Herontwikkeling dorpshuis De Veenkluit,  lees verder thema’s in de menubalk en herontwikkeling Veenkluit.

Locatiekeuze fusiepost brandweerpost Tienhoven – Westbroek, Afgelopen maanden is gezocht naar een nieuwe locatie voor de fusiepost van brandweer Tienhoven – Westbroek. Twee locaties kwamen naar voren; één is eigendom van Natuurmonumenten en één is van een particuliere eigenaar. De beide colleges van B&W van gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht hebben op 14 mei 2019 hun voorkeur uitgesproken voor de locatie Kerkdijk 176 te Westbroek. Hier staat nu nog een ligboxstal. De eigenaar wil deze locatie eventueel verkopen voor het realiseren van een brandweerpost. Beide colleges hebben toestemming gegeven de onderhandeling tot aankoop te starten. De optie voor de locatie die nu eigendom is van Natuurmonumenten blijft voorlopig nog openstaan.               https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/nieuwbouw-brandweerkazernes_44819/

Een leven redden kan iedereen: jij ook!, Meer informatie over AED-reanimatie & aanschaf van apparatuur in onze woonomgeving lees verder aed-pre-informatie-2018  en persbericht april 2019 aed-persbericht-april-2019

Spreekuur met de gebiedsregisseur: iedere tweede woensdag van de maand!             Vanaf  april houdt de BTOM  op de koffieochtend van de ouderen een spreekuur, samen met de gebiedsregisseur van de gemeente. Tijdens het spreekuur kunt u terecht met vragen of ideeën om de leefbaarheid of de sociale samenhang on onze dorpen te verbeteren.                      Het spreekuur is echter niet bedoeld voor bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of overhangende takken. Hiervoor kunt u een melding openbare ruimte doen via deze link: https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42435/product/melding-openbare-ruimte_815.html                                                                                                                        Waar en wanneer                                                                                                                                         U bent vanaf 10 april tussen 10:00 en 11:00 uur van harte welkom in de Veenkluit. Elke tweede woensdag van de maand zal de gebiedsregisseur daar aanwezig zijn. De koffie of thee staat voor u klaar!

Samen Dementie vriendelijk, op 21 februari jl. ondertekende ook de BTfoto-ondertekenaars-met-coord-en-wethOM en nieuwe partners de intentieverklaring Samen Dementievriendelijk in Stichtse Vecht, onder warme belangstelling van wethouder Hetty Veneklaas en vele bezoekers, sociale partners en eerdere ondertekenaars. lees verder intentieverklaring-ondertekend , intentieverklaring-actieplan , intentieverklaring-actieplan-2 ,                    Filmpje: bijeenkomst  https://youtu.be/v2_XQ5Yvy90

Verkeerscommissie stand van zaken januari 2019, lees verder verkeer-tienhoven-2019-1    Op verzoek van vele inwoners en de gemeente zoeken we naar een nieuwe datum voor de update over de plannen voor de veiligheid in het verkeer in Tienhoven& Oud-Maarsseveen. In overleg met de gemeente worden een aantal mogelijke plannen uitgewerkt. Binnenkort komen we met een nieuwe datum.   Wij houden u op de hoogte.

Glasvezel in het buitengebied, lees verder: glasvezel-buitengebied-2018

Wilt u maaltijdservice aan huis ??. lees verder  Maaltijden aan huis

Whats App buurtpreventie Tienhoven, Wilt u zich aanmelden als lid van de buurtpreventie Tienhoven, stuurt u dan een mail met n.a.w, leeftijd en smartphone nr. naar secretariaat@btom.nl