Welkom op de website van de Bewonersvereniging Tienhoven & Oud-Maarsseveen

Afbeelding_002Met deze website wil de BTOM de bewoners van Tienhoven  Afbeelding_001en Oud-Maarsseveen informeren over actuele dorpsactiviteiten en diverse thema’s waar de bewonersvereniging zich mee bezighoudt.

Op deze pagina tonen we de meest recente gebeurtenissen en activiteiten. In de rechterkolom vindt u de dorpskalender voor de komende periode. Voor overige informatie klikt u op de betreffende tabs in het menu hierboven.


Online nieuwsbrief van gemeente Stichtse Vecht. Elke nieuwsbrief bevat standaard een verwijzing naar de bekendmakingen, een overzicht met besluiten van het college van B&W en vacatures. nieuwsbrief via www.stichtsevecht.nl/nieuwsbrief.

Yoga lessen in Tienhoven, bent u geïnteresseerd in yoga lessen en wilt u weten welke voordelen dit kan hebben voor lichaam en geest, lees verder yoga-lessen-in-tienhoven

Geef de stilte een Stem. Zoal u wellicht heeft gemerkt is het vliegverkeer en bijbehorende lawaai over ons dorp sterk toegenomen. Dit geldt niet alleen voor Tienhoven maar ook de omliggende gemeentes. Deze gemeentes willen de protesten bundelen, waarbij u als bewoner de mogelijkheid heeft uw stem te laten horen. Ik stem voor stilte

De reactie van de direct omwonenden van project Laan van Niftarlake 40 – 42  op de brief van PKN van 26 juli 2017. lees verder  informatie-pkn-tienhoven-07-2017                                      Het BTOM bestuur heeft n.a.v de ontwikkelingen in overleg met de PKN en de vertegenwoordiging van de direct omwonenden afgesproken een faciliterende rol te vervullen om in september gezamenlijk overleg te hebben om te zien of de nieuwe ontwikkeling met het recente bod van de Fam. Scholten haalbaar kan zijn en een gezamenlijk plan van aanpak gerealiseerd kan worden.  lees verder reactie-pkn-tienhoven   Wij houden u op de hoogte! BTOM bestuur

Aangepaste studie plannen dorpshuis de Veenkluit massastudie-veenkluit-tienhoven  (voor het openen even geduld graag)

Wilt u maaltijdservice aan huis ??. lees verder  Maaltijden aan huis

 Maximumsnelheid Marsseveense Vaart naar 60 km/uur, de gemeente gaat de maximumsnelheid op de Maarsseveense Vaart, op het stuk buiten de bebouwde kom, verlagen naar van 80 naar 60 km/uur. lees verder gemeente informatie link

Whats App buurtpreventie Tienhoven, Wilt u zich aanmelden als lid van de buurtpreventie Tienhoven, stuurt u dan een mail met n.a.w, leeftijd en smartphone nr. naar secretariaat@btom.nl